Loading...

HET ONTWERPPROCES VAN EEN ARCHITECT

Home / Architectuur / HET ONTWERPPROCES VAN EEN ARCHITECT

Het is altijd lastig om uit te leggen wat een ontwerpproces precies inhoudt. Ontwerpen is voor veel mensen iets vaags, omdat creativiteit niet vanuit exacte wetenschap te benaderen is. Het is niet iets dat telkens weer op dezelfde wijze tot uiting kan komen: het is een iteratief proces waarbij het eindresultaat en de weg daarnaartoe van te voren nog niet volledig in kaart gebracht kunnen worden, maar het eindresultaat in de loop van het proces gevormd wordt. Bovendien: wanneer is het resultaat van zo’n ontwerpproces goed te noemen? Wat voor de één mooi is, is voor de ander spuuglelijk. Wat voor de één logisch lijkt, is voor de ander totaal absurd. In de bouwpraktijk levert dit veel problemen op.

Vaak zijn deze problemen terug te leiden op verkeerde verwachtingen. Die verkeerde verwachtingen ontstaan, doordat architecten of andere ontwerpers de ‘vaagheid’ van een ontwerpproces zelf van te voren niet goed onderkennen. Van te voren heeft een opdrachtgever zelf al een bepaald beeld van het eindresultaat voor ogen, wat is ontstaan vanuit geheel eigen gedachten. Ook al is het alleen maar een heel globaal beeld. De architect begint ook met een beeld van het eindresultaat. Gedurende het proces krijgt dit beeld steeds meer vorm, voor allebei de partijen. In andere mate en in een ander tijdsbestek, maar het geldt wel voor zowel opdrachtgever als architect. Elk gesprek tussen opdrachtgever en architect draagt bij aan de vorming van dit beeld. Juist daarom is het zo essentieel dat elk gesprek vanuit een goede insteek gevoerd wordt, en dat heel bewust omgegaan wordt met de verwachtingen die een opdrachtgever heeft gedurende het hele proces. Soms is het bijvoorbeeld onvermijdelijk dat een definitief ontwerp er uiteindelijk heel anders uit gaat zien dan het oorspronkelijke schetsontwerp. Maar als je dit weet, kan je hier ook al in zekere mate rekening mee houden. Hoe meer er te zien is, hoe meer een opdrachtgever kan gaan verwachten. Zeker als het ontwerp zonder toelichting geleverd wordt. Aan de andere kant: als een ontwerp zó schetsmatig is dat een opdrachtgever te weinig kan zien, zijn er al snel ook te weinig punten om te bespreken en zullen de verwachtingen zich ook scheef ontwikkelingen.

Het is dus cruciaal om wat er besproken wordt af te stemmen op wat er te zien is, en andersom. Om tot een goed ontwerp te komen is er meer nodig dan enkel creatieve vaardigheden. Studio Flex garandeert een optimaal procesverloop, door het proces eerst als consultant te benaderen. Zo kan het project van te voren goed opgezet worden en kunnen vervolgens gedurende het proces de verwachtingen en daarmee de kwaliteit gewaarborgd worden. De consultant garandeert enerzijds dat het eindproduct het beste antwoord is op de oorspronkelijke vraagstelling, en anderzijds dat intern de creatieve ontwerper de goede kant op gestuurd wordt. Vaak verliest een creatief persoon zich namelijk gaandeweg in een ontwerp. Vanaf een bepaald punt wordt dan het ontwerp in zijn ogen misschien wel beter, maar geldt hetzelfde voor de opdrachtgever? Indien dat niet het geval is, zorgen al deze extra ontwerp-uren niet alleen voor hogere kosten, maar ook voor een mindere kwaliteit van het eindproduct. Er is dus sturing nodig, zonder dat dit voor de benodigde creatieve denkprocessen te beperkend werkt.

Door deze verschillende expertises in elk ontwerpvraagstuk bij elkaar te brengen, kan Studio Flex het ontwerpproces verkorten en bovendien tegelijkertijd de kwaliteit van het uiteindelijke ontwerp verbeteren. Meer kwaliteit en minder frustraties, tegen lagere kosten. Dát is waar Studio Flex voor staat.