Loading...

ONDERZOEK

CIRCULAIR BOUWPROCES

LOCATIE: DRUNEN

JAAR: 2016

PROJECT TYPE: ONDERZOEK

De behoefte aan sociale woningen in Nederland is gegroeid met de komst van de asielzoekers. Vandaag is er een schatting van ongeveer 150.000 woningtekort in Nederland. En de verwachting is dat in 2020 dit aantal zal groeien tot ongeveer 300.000. Dat is 4% van het totale huidige aanbod van woningen. Ondanks dat de circulaire economie steeds meer bekend is, is de daadwerkelijke uitvoering nog praktisch onbekend. Vooral in de bouwsector, een conservatieve industrie, lijkt een vertaling van de circulaire economie afwezig te zijn. Dit is niet direct gerelateerd aan het feit dat er geen lange termijn visie is in de bouwsector. Het brengt echter wel een kans om dichter in het huidige productieproces van sociale huisvesting te kijken.

De componenten van de meeste huizen zitten allemaal aan elkaar vast op een manier die moeilijk en kostbaar is om te demonteren en opnieuw te gebruiken in een nieuw gebouw. Hierdoor wordt een groot aantal materialen weggegooid. Huizen worden voornamelijk gesloopt als gevolg van sociaal problematische wijken en niet vanwege de technische levensduur. Think Wonen bouwbedrijf wil een circulaire bedrijf worden. Met dit onderzoek zijn er verbeteringen aangebracht in het ontwerp van het productieproces van sociale woningen die tegelijkertijd circulariteit vergemakkelijkt. De overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie speelt hierbij een belangrijke rol. Previous Next